Udhezime per pjesmarrje ne mbledhjet Online.

Kryesia e shoqates “Klubi i Motoristeve Shqiponjat” mban mbledhjet ne nje reportuar te caktuar mujor. Me vendim te kryesise eshte vendosur qe per te mos ngarkuar pjesmarresit qe vijne nga shum vende te Zvicres me qindra km, te mbahen mbledhjet edhe Online meqe teknologjia kete e mundeson.

Kryesia ka vendos qe keto mbledhej Onlin te mbahen permes platformave sie “Google Meet” apo edhe “Zoom” veresisht prej kostos apo mundesise se lehte te perdorimit