• Mbledheja e pergjitshme e klubit ``Shqiponjat`` do te mbahet me 26.03.2022
 • 3/26/2022-18:00
 • 3/26/2022-22:00
 • Frutienstrasse 68D 3604 Thun
 • https://motoristat.ch/wp-content/uploads/2022/04/Kuvendi-922x1024.jpg
 • Me 26.03.2022 mbahet Kuvendi i rradhes i klubit Motoristat Shqiponjat
 • Me uniforma
 • 0
 • Takim i organizuar per te gjithe antaret e klubit motoristat ``Shqiponjat`` ne Kantonin Jura dhe Basel Stadt
 • 5/8/2022-8:
 • 5/8/2022-:21
 • Jura / BS / BL
 • Uniforma, jeleku i Shqiponjave me vete
 • 0
 • Takim i organizuar per te gjithe antaret e klubit motoristat ``Shqiponjat`` ne Kantonin Shaffhausen SantGallen
 • 6/12/2022-8:
 • 6/12/2022-:21
 • SH / SG
 • Uniforma, jeleku i Shqiponjave me vete
 • 0
 • Takim i organizuar per te gjithe antaret e klubit motoristat ``Shqiponjat`` ne Kantonin Argau dhe Luzern
 • 6/26/2022-8:
 • 6/26/2022-:21
 • SH / SG
 • Uniforma, jeleku i Shqiponjave me vete
 • 0
 • Takim i organizuar per te gjithe antaret e klubit motoristat ``Shqiponjat`` ne Kantonin Zürich
 • 7/10/2022-8:
 • 7/10/2022-:21
 • SH / SG
 • Uniforma, jeleku i Shqiponjave me vete
 • 0
 • Takim i organizuar per te gjithe antaret e klubit motoristat ``Shqiponjat`` ne Vendlindje
 • 7/31/2022-8:
 • 7/31/2022-:21
 • SH / SG
 • Uniforma, jeleku i Shqiponjave me vete
 • 0
 • Takim i organizuar per te gjithe antaret e klubit motoristat ``Shqiponjat`` ne Kantonet Bern Solothurn, Freiburg
 • 8/21/2022-8:
 • 8/21/2022-:21
 • SH / SG
 • Uniforma, jeleku i Shqiponjave me vete
 • 0
 • Takim i organizuar per te gjithe antaret e klubit motoristat ``Shqiponjat`` ne Kantonet Vaud Genf
 • 9/25/2022-8:
 • 9/25/2022-:21
 • SH / SG
 • Uniforma, jeleku i Shqiponjave me vete
 • 0
 • Takim i organizuar per te gjithe antaret e klubit motoristat ``Shqiponjat`` Kremtimi i pavaresise
 • 12/4/2022-8:
 • 12/4/2022-:21
 • SH / SG
 • Uniforma, jeleku i Shqiponjave me vete
 • 0